Poveznice


Vlada Republike Hrvatskee
www.vlada.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
www.mzo.hr

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
www.mrms.hr

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
www.mrrfeu.hr

Ministarstvo turizma
www.mint.hr

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
www.mspm.hr

Ministarstvo financija
www.mfin.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje
www.hzz.hr

Središnja agencija za za financiranje i ugovaranje programa
i projekata Europske unije
www.safu.hr

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
www.uzuvrh.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Europski socijalni fond
www.esf.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi
www.strukturnifondovi.hr

Garancija za mlade
www.gzm.hr

Portal javne nabave
www.javnanabava.hr
 

EU
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

European Union online
http://europa.eu/

Europska komisija – Europski strukturni i investicijski fondovi
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/

Europska komisija - Europski socijalni fond
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=hr

Europska komisija - Europski fond za regionalni razvoj
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/erdf/]

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=hr