Pokrenute javne konzultacije o ex-post evaluaciji ESF-a 2007-2013

Europska komisija, Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost (DG EMPL) pokrenula je javne konzultacije vezano uz ex-post evaluaciju Europskog socijalnog fonda (ESF) za programsko razdoblje 2007-2013. 

Sudjelovanje u navedenim javnim konzultacijama otvoreno je svim građanima i organizacijama do 27. travnja 2016. godine.

Očekuje se značajan doprinos interesnih skupina izravno uključenih u provedbu Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2007-2013:
• Dionici uključeni u upravljanje Operativnim programima, upravljačka tijela, provedbena tijela na svim razinama, socijalni i drugi partneri zastupljeni u nadzornom odboru;
• Dionici uključeni u provedbu ESF operacija kao nositelji projekta: organizacije za edukaciju, nevladine udruge, općine, gospodarske komore (HGK) i sl. pružatelji usluga;
• Sudionici u ESF mjerama podrške: pojedinci, poduzeća, nevladine udruge i javna uprava.
Rezultati javnih konzultacija doprinijet će analizi i zaključcima studije koju je naručila Europska komisija u okviru ESF ex-post evaluacije.

Konzultacijama možete pristupiti putem poveznice:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes