Odluka o financiranju projekata u postupku Izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva tijelima na dostavu prijedloga operacija unutar Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Odluku o financiranju projekata u postupku Izravne dodjele sredstava u sklopu poziva tijelima na dostavu prijedloga operacija unutar prioritetne osi 3 „obrazovanje i cjeloživotno učenje“.
Odluka je dostupna pod rubrikom ''Natječaji'.