Obavijest o informativnim radionicama za otvoreni Poziv - Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini

Informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje održat će se 16. ožujka 2015. godine u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Predviđeno trajanje je od 9.00 do 15.00 sati.

Cilj radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Broj sudionika je ograničen te se može prijaviti samo jedan/na djelatnik/ica iz pojedine institucije. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 10. ožujka 2015. godine do 16 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Sve prijave zaprimljene nakon tog vremena uzet će se u obzir isključivo u slučaju nepopunjavanja predviđenog broja slobodnih mjesta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu, bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije dva dana nakon roka zatvaranja prijava. Više informacija i prijavni obrazac dostupni su na mrežnim stranicama Strukturnih i investicijskih fondova http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/124