Objava odgovora na postavljena pitanja br.1 – „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II“.

 Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta objavilo je 15. srpnja 2014. godine odgovore na postavljena pitanja potencijalnih korisnika u okviru Poziva ''Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim  okvirom i potrebama tržišta rada - faza II.''