OPULJP 2014.-2020. Projekti u provedbi - Europski socijalni fond (ESF)


Trenutno se provode 182 projekta u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja koji se financiranju i provode u okviru Prioritetne osi 3 Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' u programskom razdoblju 2014. - 2020.
 
Više o projektima dostupno je pod rubrikom  „ESF 2014-2020".
 
Informacije o provedenim projektima koji su se financirali iz Operativnog programa ''Razvoj ljudskih potencijala'' u programskom razdoblju 2007. - 2013. dostupne su u rubrici ''Provedeni projekti / ESF 2007-2013''.