Objava „Award Notice“ za Service ugovor: „Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje”

Agencija za strukovno obrazovanje, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa (ASO DEFCO) objavljuje dokument „Award notice“ za Service ugovor „Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje”, EuropeAid/127476/D/SER/HR
 
Dokument možete pronaći pod NATJEČAJI”.