Objava natječaja- Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 24. lipnja 2014. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja ''Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira'' financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Natječaj je otvoren do 19. rujna 2014. godine. Upute za prijavitelje i popratna natječajna dokumentacija dostupna je na portalu strukturnih i investicijskih fondova, na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/46