Objava prezentacijskih materijala sa informativnih radionica

Tokom mjeseca rujna i listopada 2009 , Agencija za strukovno obrazovanje, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa održao je više informativnih radionica („info dana”) za potencijalne prijavitelje za sve tri grant scheme („Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje”, „Implementacija novih kurikuluma” i “ Regionalna mreža lokalnih obrazovnih institucija”). Radionice su održane u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru i Splitu. Sve prezentacije i dokumenti korišteni tokom tih radionica dostupni su na sljedećem linku: