Objavljen poziv na iskaz interesa za prijavu u bazu podataka ocjenjivača/ica ponuda pristiglih na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu IV. komponente programa IPA.

Cilj ovog poziva je uspostavljanje baze podataka ocjenjivača/ica koji/e će sudjelovati u ocjenjivanju ponuda pristiglih na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu IV. komponente programa IPA.

Ocjenjivačem/icom se smatra stručnjak/inja s detaljnim poznavanjem područja koje pokriva program dodjele bespovratnih sredstava, a kojeg/u provedbeno tijelo angažira kako bi proveo/la pismenu ocjenu prijava za dodjelu bespovratnih sredstava, koristeći se objavljenim obrascima za ocjenjivanje.