Održane regionalne partnerske konzultacije za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.

 
U organizaciji Uprave za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva od 17. rujna do 2. listopada 2009. godine održane su regionalne partnerske konzultacije vezane za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala. Konzultacije su održane u 6 gradova diljem Republike Hrvatske. Serija predavanja započela je u Zadru i Splitu 17. i 18. rujna 2009. godine, te preko Rijeke, Čakovca i Bjelovara završila u Osijeku 2. listopada 2009. godine.
 
Više informacija kao i sve prezentacije koje su predstavljene na regionalnim partnerskim konzultacijama možete na www.mingorp.hr