Održana informativna radionica za grant-shemu ˝ Implementacija novih kurikuluma˝

Dana 28 i 29 rujna 2009. Agencija za strukovno obrazovanje, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa (DEFCO), održala je u Zagrebu u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa info-dane za grant-shemu ˝ Implementacija novih kurikuluma˝.