Uža lista kandidata za natječaj za pružanje usluga

Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa pri ASO-u 24. srpnja 2009. objavljuje užu listu kandidata za projekt „Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje“ EuropeAid/127476/D/SER/HR, Prioritet 3, Mjera 3.3, Operacija 3.3.1 unutar IV. IPA komponente Razvoj ljudskih potencijala.

Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje
 
Referenca: EuropeAid/127476/D/SER/HR
 
Dokument: Shortlist Notice