U tri klika do EU fondova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavilo je 6. studenoga 2013. godine,  novi web portal www.strukturnifondovi.hr.

U ovaj Vladin projekt uključena su i druga ministarstva i institucije u sustavu upravljanja i provedbe EU fondova. Sada se u tri klika može doći do svih informacija o EU fondovima.
 
Pogledajte kratak film koji predstavlja funkcionalnosti novog web portala:
 
https://drive.google.com/file/d/0B0mRP6qhzw43VURscUxRcFgzNG8/edit?usp=sharing