Objavljena obustava natječajnog postupka ('Cancellation Notice') za ugovor o uslugama "Nacionalni informacijski sustav za visoko obrazovanje i znanost" EuropeAid/131183/C/SER/HR

Dokument možete pronaći u rubrici "NATJEČAJI".