Najava konferencije "Regionalna suradnja u području zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti"

Konferencija „Regionalna suradnja u području zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti – sadašnjost i budućnost“ održat će se 21. lipnja 2012. u Hotelu Osijek, Šamačka 4 Osijek od 9.30 do 14.00 sati. Svrha konferencije je predstaviti prednosti i dobre prakse u provedbi projekata iz područja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja u županijama panonske Hrvatske kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, kao i mogućnosti budućeg financiranja kroz Europski socijalni fond.

Tijekom konferencije, regionalne razvojne agencije iz panonske Hrvatske te korisnici iz Osječko-baranjske županije predstavit će učinak projekata financiranih od strane EU iz područja obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti. Panel rasprava s predstavnicima Operativne strukture (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje) i područnih službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te regionalnih razvojnih agencija iz osam županija s područja panonske Hrvatske činiti će platformu za razmjenu iskustava i stajališta o pripremi i provedbi projekata o razvoju ljudskih potencijala te pristupu županija korištenju sredstava EU u okviru programa IPA IV te njihovoj pripremi za Europski socijalni fond (ESF). Konferenciju organizira Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u sklopu projekta “Podrška Operativnoj strukturi za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala u vezi informiranja, promidžbe i vidljivosti”.

Nacrt dnevnog reda konferencije nalazi se u privitku.