Najava svečanog otvorenja IPA projekta „Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika“

Agencija za odgoj i obrazovanje, u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala, glavni je korisnik projekta “Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika”, financiranog od strane Europske Unije.
Svečano otvorenje projekta “Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika” održat će se 12. lipnja 2012. u Kongresnom centru “FORUM Zagreb” u Zagrebu (Radnička cesta 50) s početkom u 10.30 sati.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1. 200,000 eura, a njegova provedba započela je u svibnju 2012.  Projekt provodi SPAN Consultants dok je Ugovorno tijelo Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Odjel za financiranje i ugovaranje EU-programa (DEFCO).
Cilj je ove konferencije informirati predstavnike odgoja i obrazovanja i drugih relevantnih sektora, partnera i dionika u sustavu odgoja i obrazovanja, stručnjake, širu društvenu zajednicu i medije o projektu, njegovim aktivnostima i očekivanim rezultatima.
 Svrha projekta je izgradnja kapaciteta Agencije za odgoj i obrazovanje za razvoj unaprijeđenog sustava stručnog usavršavanja odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u Republici Hrvatskoj koji će se temeljiti na novoj Strategiji stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje (2014 – 2020). Izrada suvremenijeg sustava stručnog usavršavanja koji potiče profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika u općem obrazovanju važan je element poboljšanja kvalitete općeg obrazovanja u cjelini, od kojega će odgojno-obrazovni radnici njihovi učenici i  društvo u cjelini imati koristi.
Sve aktivnosti i rezultati projekta bit će redovito objavljivani na službenim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.
 
Program svečanog otvorenja projekta