Objava „Award Notice“ za Service ugovor “Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika”

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje EU-programa (ASOO DEFCO) objavljuje dokument „Award notice“ za Service ugovor “Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, EuropeAid/130730/D/SER/HR
Dokument možete naći u sekciji 'Natječaji'.