Više od 10 milijuna eura u sustav obrazovanja iz IPA IV. Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala"

10. prosinca 2010. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa održana je svečanost prigodom dodjele nepovratnih sredstava (tri darovnice ili grant-sheme) u sklopu IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u sektoru obrazovanja. Ukupno je odobreno 45 projekta u iznosu višem od 10 milijuna eura.
Tom prigodom je dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa, čestitao svim dobitnicima na uspješno pripremljenim projektima: "Vi ste izvrstan primjer i poticaj onima malo manje hrabrima da se upuste u projektnu avanturu", poručio je ministar Fuchs te ih pozvao da svojim kolegama iz drugih obrazovnih ustanova i institucija pomognu da se upuste u iznimno zahtjevan, ali hvale vrijedan posao.
"Osobno ste imali prigodu iskusiti zahtjevnost administrativnih procesa kako biste osigurali sve uvjete za dobivanje sredstava  namijenjenih sektoru obrazovanja. U fondovima EU-a vidimo veliki potencijal i mogućnosti za gospodarski oporavak Hrvatske, ako ćemo ih znati iskoristiti, ali to ne ovisi samo o resornim ministarstvima nego i o najmanjoj općini, gradu, županiji i privatnom sektoru koji trebaju iskoristiti zakonodavni okvir i prilike koje se pružaju objavljivanjem mnogobrojnih natječaja u različitim sektorima. Stoga Ministarstvo podupire i potiče provedbu ovih projekata, s naglaskom na njihov nastavak u sljedećemu programskom razdoblju IPA 2010. - 2011., za koje se već pripremaju projektni prijedlozi i osiguravaju dodatna europska i nacionalna financijska sredstva, a kako bi se osigurala održivost svih započetih reformskih procesa. Vjerujem da ćemo zajedničkim naporima i suradnjom te, koristeći sve brojnije europske instrumente, ojačati konkurentnost RH kao zemlje čija su najjača snaga - ljudski potencijali", rekao je ministar i najavio nove natječaje koji će uskoro, već početkom 2011. godine, biti objavljeni. 
Državni tajnik - Želimir Janjić - predstavio je darovnice iz sektora obrazovanja. Naglasio je da su u sklopu projekta "Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova", koji je razvila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dodijeljena nepovratna sredstva  u ukupnom iznosu od 4,096.472,24 eura (96%), a 20 prijavitelja, zajedno sa svojim partnerima, ispunilo je sve potrebne uvjete za dodjelu nepovratnih sredstava. Cilj ove darovnice je jačanje ustanova za obrazovanje odraslih stvaranjem novih kratkih programa i/ili modernizacijom postojećih radi razvijanja ključnih i drugih kompetencija odraslih te promicanje cjeloživotnog učenja.
U sklopu projekta „Implementacija novih kurikuluma“, koji je razvila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dodijeljena su nepovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4,483.724,51 eura (95%), a 18 prijavitelja, zajedno sa svojim partnerima, ispunilo je sve potrebne uvjete za dodjelu nepovratnih sredstava. Cilj ove darovnice je poticanje novih inovativnih pristupa obrazovnom sadržaju i metodama podučavanja u strukovnim školama kako bi se osigurala usklađenost strukovnog obrazovanja s promjenama u gospodarstvu, odnosno s tržištem rada, te se učenicima strukovnih škola pružilo što kvalitetnije obrazovanje.
U sklopu projekta "Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje", koji je razvilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, dodijeljena su nepovratna sredstva  u ukupnom iznosu od 1,568.814,11 eura (99% od ukupnoga iznosa), a sedam prijavitelja, zajedno sa svojim partnerima, ispunilo je sve potrebne uvjete za dodjelu nepovratnih sredstava. Dodijeljena nepovratna sredstva uvelike će pridonijeti izjednačavanju mogućnosti uključivanja učenika s teškoćama u obrazovanje te poboljšati socijalno uključivanje mladih u nepovoljnijem položaju i mladih s posebnim obrazovnim potrebama na tržište rada. 
U sklopu svečanosti dobitnici nepovratnih sredstava iz triju darovnica predstavili su svoja iskustva i svoje motive za uključivanje u ove programe.
Dražen Kosčak, ravnatelj Srednje strukovne škole Varaždin, zahvalio je na pomoći djelatnika resornoga ministarstva, ali i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, rekavši: "Bez vas i vaše moralne potpore - ne bismo uspjeli!" Njegova je škola, u partnerstvu s Poljoprivrednom i veterinarskom školom "Arboretum Opeka" Vinica i Poljoprivrednom, prehrambenom i veterinarskom školom Stanka Ožanića Zadar, aplicirala s projektom INVET - Innovative Teaching Methodology (Inovativna metodologija) u sklopu darovnice "Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje".
Smiljana Gamulić, ravnateljica Veterinarske škole u Zagrebu, rekla je kako im je prvi motiv za apliciranje u sklopu darovnice "Implementacija novih kurikuluma" bilo poboljšanje kvalitete školovanja za njihove učenike.
Veterinarska škola Zagreb je, u partnerstvu sa Srednjom gospodarskom školom Križevci (GSK) i Obiteljskim gospodarstvom Džakula (OGD), konkurirala s projektom Development of new curricula and capacity building of veterinary teachers at Veterinarska Škola Zagreb - VETVET (Razvoj novih kurikuluma i izgradnja kapaciteta nastavnika veterine u Veterinarskoj školi Zagreb).
Heni Strčić, ravnateljica Narodnog učilišta ustanove za obrazovanje i kulturu Rijeka, koji su dobili sredstva u sklopu "Regionalne mreže lokalnih obrazovnih ustanova", rekla je kako su za izradbu projekta "Program obrazovanja i osposobljavanja za njegovatelje starijih i osoba u teškoćama u ustanovama i izvan njih" odlučili pružiti priliku onima koji su (zbog bilo kojeg razloga) bez posla. Projekt je ostvaren u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem "Ante Babić", Umag.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je mjerodavno tijelo za pripremu i provedbu projekata u skladu s prioritetima navedenog operativnoga programa, što znači i odgovorno za uspješno povlačenje pripadajućih sredstava.
Ove tri darovnice će sredstvima i aktivnostima obuhvatiti više od 150 neposrednih izvršitelja provedbe projekata, od čega će na dobitku biti stotine naših učenika i odraslih polaznika te desetci strukovnih nastavnika.
Osnovni ciljevi IPA-programa su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovu usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU-a te priprema za korištenje strukturnih fondova.
IV. komponenta IPA-programa podupire prioritete i mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te na socijalno uključivanje, a koje su definirane Operativnim programom "Razvoj ljudskih potencijala".
  
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Dodijeljeno 100 milijuna kuna za 28 projekata za razvoj, unapređenje i provedbu stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu više
  • Uključite se u javne konzultacije o ESF potpori u području obrazovanja! više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više