Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma pripremilo je i pokrenulo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“, UP.03.3.1.05, u okviru Specifičnog cilja 10.iv.1.: „Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje“. Regionalni centri kompetentnosti (RCK) su instrument koji će unaprijediti kvalitetu obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo te ga prilagođavati potrebama tržišta rada s ciljem jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu. Prema Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 25/2018), Centar je mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovoga Poziva iznose 300.000.000,00 HRK.

Sažetak poziva i više informacija dostupni su unutar rubrike Natječaji kao i na poveznici Europskog socijalnog fonda.

Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Održan Dan Europe, 9. svibnja 2019. više
  • Najava ograničenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više