Predstavljanje projekta '' Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova'' IPA komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske Unije za Hrvatsku

U srijedu, 30. lipnja 2010. svečano je otvoren i predstavljen projekt '' Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova'' koji provodi konzorcij na čelu s EEO Group S.A. iz Grčke u partnerstvu s tvrtkama PM Group, DEVELOR, RAZBOR i SQA, te  u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – kao partnerom u projektu.  
Ukupna vrijednost projekta je 1,468,750 eura, a financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA – Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala. Projekt je započeo 17. svibnja 2010. godine, a njegov je svršetak predviđen  u ožujku 2012.
Svečanosti otvorenja projekta prisustvovalo je 80-ak uzvanika i predstavnika vladinih i javnih institucija, ustanova za obrazovanje odraslih, Delegacije Europske unije u RH, nevladinih udruga i medija te predstavnika drugih projekata koje financira Europska unija, a koji su usko povezani s ovim projektom. Nazočnima se uvodnom riječi obratio gospodin Mile Živčić, v. d. ravnatelja Agencije za obrazovanje odraslih, koji je govorio o ulozi Agencije kao korisničke institucije te istaknuo važnost ovog projekta za razvoj sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. Konferenciju je svečano otvorio gospodin Želimir Janjić, državni tajnik za srednje obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, koji je dao kratki pregled razvoja sustava obrazovanja odraslih, osvrnuo se na ulogu Agencije u obrazovnom sustavu te istaknuo važnost nacionalnih i europskih projekata u obrazovanju odraslih i u cjelokupnom obrazovnom sustavu.
Radni dio konferencije počeo je izlaganjem gospodina Tihomira Žiljka iz Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, koji je predstavio primjer dobre prakse, odnosno iskustva sudjelovanja Pučkog otvorenog učilišta u međunarodnim projektima, s posebnim naglaskom na projekt ‘’Struk-line.hr’’ koji je implementiran u okviru CARDS 2003 Strukovno obrazovanje i osposobljavanje: Modernizacija škola za strukovno obrazovanje.
U ime konzorcija koji provodi projekt nazočnima se obratio gospodin Paul Roeders, voditelj projektnog tima, koji se osvrnuo na cilj i svrhe projekta te predviđene rezultate. Glavne aktivnosti svake pojedine komponente predstavio je projektni tim, u kojem su već spomenuti gospodin Paul Roeders, gđa Päivi Korhonen, stručnjakinja za programe obrazovanja odraslih, te gđa Andrijana Parić, stručnjakinja za provedbu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Voditeljica projekta iz korisničke institucije, gđa Maja Tomičić, u svom se izlaganju osvrnula na kontekst projekta te ukratko predstavila  i vezane Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava kao i  njihovu međusobnu povezanost.
Opći cilj projekta ''Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova''  je stvoriti uvjete za poboljšanje konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada radi unapređenja njihovog ekonomskog i socijalnog statusa.

Očekivani rezultati projekta su:
  • Poboljšanje ključnih i drugih kompetencija odraslih polaznika modernizacijom postojećih i stvaranjem novih kratkih programa kako bi mogli aktivnije sudjelovati na tržištu rada
  • Uspostavljanje regionalne mreže za razmjenu programa stvaranjem novih i održavanjem postojećih veza među ustanovama za obrazovanje odraslih te suradnjom s lokalnim partnerima, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim institucijama.
Ovim projektom žele se ojačati ustanove za obrazovanje odraslih stvaranjem novih kratkih programa i modernizacijom postojećih radi razvijanja ključnih i drugih kompetencija odraslih te promicanje cieloživotnog učenja.
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Objavljene I. izmjene Godišnjeg plana objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu više
  • Odluka o financiranju za poziv UP.03.2.1.05 Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Dodijeljeno 100 milijuna kuna za 28 projekata za razvoj, unapređenje i provedbu stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu više