ODLUKA O FINANCIRANJU PROJEKTA U POSTUPKU IZRAVNE DODJELE SREDSTAVA U SKLOPU POZIVA TIJELIMA ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA OPERACIJA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 3 "OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE" SPECIFIČNI CILJ 10.II.3

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Odluku o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva Hrvatskoj zakladi za znanost za dostavu operacije u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje", Specifičnog cilja 10.ii.3. "Bolje istraživačko okruženje za ljudske potencijale" Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. za operaciju UP.03.1.3.02.0001 - „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.


Odluka je dostupna pod rubrikom "Natječaji/Europski socijalni fond 2014-2020/Otvoreni natječaji".
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Održan Dan Europe, 9. svibnja 2019. više
  • Najava ograničenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više