Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija u okviru prioritetne osi 3 "Obrazovanje i cjeloživotno učenje" Specifični cilj 10.iii.3

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Odluku o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje", Specifični cilj 10.iii.3. "Unapređenje kvalitete i relevantnosti obrazovnog sustava za odrasle i podrška odraslima te unapređenje njihovih vještina i kompetencija" Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. za operaciju UP.03.2.3.01.0002 - „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“.


Odluka je dostupna pod rubrikom "Natječaji/Europski socijalni fond 2014-2020/Otvoreni natječaji".

Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Održan Dan Europe, 9. svibnja 2019. više
  • Najava ograničenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više