Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija u okviru Prioritetne osi 3 "Obrazovanje i cjeloživotno učenje"

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Odluku o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifični cilj 10.ii.3. "Bolje istraživačko okruženje za ljudske potencijale" Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za operaciju UP.03.1.3.01.0001 - Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-izvori.

Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Dodijeljeno 100 milijuna kuna za 28 projekata za razvoj, unapređenje i provedbu stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu više
  • Uključite se u javne konzultacije o ESF potpori u području obrazovanja! više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više