Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija u okviru Prioritetne osi 3 "Obrazovanje i cjeloživotno učenje"

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Odluku o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifični cilj 10.ii.3. "Bolje istraživačko okruženje za ljudske potencijale" Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za operaciju UP.03.1.3.01.0001 - Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-izvori.

Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Održan Dan Europe, 9. svibnja 2019. više
  • Najava ograničenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više