Tjedan EU fondova: ESF – stvaranje mogućnosti

Tijekom „Tjedna EU fondova“ mogućnosti ulaganja u okviru Europskog socijalnog fonda predstavljene pred više od 300 sudionika.

Četvrti dan informativno-edukativnog događaja „Tjedan EU fondova“, pod nazivom „ESF – stvaranje mogućnosti“, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava organiziralo je predstavljanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda u kongresnom centru Forum Zagreb.

Događanje je otvorila pomoćnica ministrice rada i mirovinskoga sustava, Katarina Ivanković Knežević koja je u svom uvodnom govoru istaknula glavne odrednice Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Operativni program ima dvojaku ulogu, on je ujedno i razvojan i socijalan. U mnogim aktivnostima i ciljevima naslanja se na druge fondove i proračunska sredstva te predstavlja bitan kotač u mehanizmu budućeg razvoja naše domovine“, naglasila je pomoćnica Katarina Ivanković Knežević.

Za više od 300 sudionika predstavnici tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda predstavili su pozive za dodjelu bespovratnih sredstava koji su planirani u 2016. godini u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

„Tjedan EU fondova“ osmišljen je i organiziran s ciljem upoznavanja šire javnosti i potencijalnih korisnika s mogućnostima korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, dok je četvrti dan bio posvećen mogućnostima ulaganja u okviru Europskog socijalnog fonda.

Prezentacije s četvrtog dana „Tjedna EU fondova“ dostupne su putem niže navedenih poveznica:

• Tjedan EU fondova_MRMS

• Tjedan EU fondova_ MSPM
• Tjedan EU fondova_MK
• Tjedan EU fondova_MINT
• Tjedan EU fondova_ MZ
• Tjedan EU fondova_MRMS
• Tjedan EU fondova_MZOS
• Tjedan EU fondova_UZVRH


Za više informacija posjetite internetsku stranicu: www.strukturnifondovi.hr

Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Održan Dan Europe, 9. svibnja 2019. više
  • Najava ograničenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više