Europski fond za regionalni razvoj 2014-2020


ZATVORENI NATJEČAJI

Poziv: Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti
Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 28.11.2016. do 5.4.2017.
Dokumenti dostupni na poveznici


OBAVIJEST: Temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni rast i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 15/2017), poslove Posredničkog tijela razine 2 u specifičnom cilju 1a1 OP Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020., preuzima Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Uredba je objavljena u Narodnim novinama 17. veljače 2017., te je stupila na snagu osmoga dana od dana objave.


Uredba je dostupna:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_15_351.html

Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Održan Dan Europe, 9. svibnja 2019. više
  • Najava ograničenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više