Predstavljanje projekta „Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“ IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske Unije za Hrvatsku

U ponedjeljak 19. travnja 2010. svečano je otvoren i predstavljen projekt „Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“ koji provodi konzorcij na čelu s WYG International Ltd, u suradnji s Tribal HELM Corporation Ltd, te s Agencijom za strukovno obrazovanje - kao partnerom u projektu.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,639,750 eura, a financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala. Projekt je započeo 3. ožujka 2010., a njegov je svršetak predviđen za 3. ožujka 2012. godine.
 
Na predstavljanju projekta bilo je 60-ak uzvanika i predstavnika raznih javnih i obrazovnih ustanova, Delegacije Europske Unije u RH, te predstavnika drugih projekata koje financira Europska Unija, a koji su usko povezani s ovim projektom. U pozdravnom govoru sudionicima svečanosti obratili su se gospodin Želimir Janjić, državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), gospodin Ivan Šutalo, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje (ASO), gospodin Goran Sirovatka, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, i gospodin Davor Čilić, predstavnik WYG International Ltd.
 
Zatim su uslijedile prezentacije Projektnoga tima. Gđa Ana Gajzer, voditeljica projekta iz  Odsjeka za provedbu projekata u Agenciji za strukovno obrazovanje, i g. Ian Hume, voditelj Projektnoga tima, predstavili su ciljeve, očekivane rezultate i učinke projekta. U predstavljanju glavnih aktivnosti i planiranih ishoda projekta sudjelovala je i gđa Radosveta Drakeva, ključna stručnjakinja za osiguranje kvalitete i VETIS.
 
Projekt razvoja osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju prepoznaje i nadopunjava postojeća postignuća u Hrvatskoj, a posebice:
·      rad Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) u provedbi samovrjednovanja, nacionalnih ispita i državne mature 
·      napredak Agencije za strukovno obrazovanje u razvijanju novoga sustava kvalifikacija koji će se temeljiti na rezultatima učenja i odražavat će potrebe na tržištu rada
·      dosadašnji rad na osiguranju kvalitete obrazovanja odraslih i rad na području visokog obrazovanja.
 
Projekt će pomoći Agenciji za strukovno obrazovanje da u potpunosti razvije i koristi niz instrumenata, načela i preporuka koji su prilagođeni specifičnim potrebama hrvatskoga sustava strukovnog obrazovanja. Ovaj projekt pruža pomoć i u razvoju ljudskih i institucionalnih kapaciteta ASO-a (zbog njegove ključne uloge koju ima u razvijanju sustava strukovnog obrazovanja). Strukovne škole izravno će sudjelovati u ovom projektu radi provedbe pilot-programa kroz koje bi se primjenjivali konkretni alati i metode osiguranja kvalitete, ponajviše u području samovrjednovanja strukovnih škola.
Namjera projekta je razviti svijest i održivost mehanizama osiguranja kvalitete na lokalnoj razini te na taj način omogućiti svim dionicima u području osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju da usvoje politike, naročito uz pomoć tri zasebne radne skupine te povećan broj stručnjaka za samovrjednovanje strukovnih škola.
 
Ukratko, surađujući s nizom dionika u obrazovnom sustavu i uz pomoć radnih skupina, glavne komponente projekta usredotočit će se na daljnji razvoj:
•          Komponenta 1 – Institucionalni razvoj i razvoj politika
•          Komponenta 2 – Opsežno samovrjednovanje na mikro-razini strukovnih škola
•          Komponenta 3 – Poboljšanje Informacijskoga sustava strukovnog obrazovanja   
                                       (VETIS) te sustavna razmjena informacija i iskustava o osiguranju  
                                        kvalitete u strukovnom obrazovanju.
 
 
 
Za više informacija, molimo kontaktirajte:
Ian Hume, voditelj Tima, stručnjak za razvoj politike osiguranja kvalitete 
tel.: +385 99 860 2130; e-pošta: ian.hume@aso.hr
Ivančica Benčić, voditeljica Ureda
tel.: +385 1 627 4612; e-pošta: ivancica.benic@aso.hr
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Dodijeljeno 100 milijuna kuna za 28 projekata za razvoj, unapređenje i provedbu stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu više
  • Uključite se u javne konzultacije o ESF potpori u području obrazovanja! više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više