Poziv na informativnu radionicu - Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Poziv na informativnu radionicu - Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se 14. i 15. srpnja 2014. godine u konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb.

Broj sudionika na informativnoj radionici je ograničen te se može prijaviti samo jedan/na djelatnik/ica iz pojedine institucije. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 9. srpnja 2014. godine do 16.00 sati i to prema redosljedu zaprimanja. Sve prijave zaprimljene nakon tog vremena uzet će se u obzir isključivo u slučaju nepopunjavanja predviđenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici koji su poslali prijavu, bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije dva dana nakon roka zatvaranja prijava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno a organizator je za sve sudionike osigurao radne materijale.
Za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte: esf@mzos.hr

Napomena: za sudjelovanje se mogu prijaviti samo djelatnici/e institucija sukladno kriterijima prihvatljivosti prijavitelja navedenim u Uputama za prijavitelje.

Prijavni obrazac za informativnu radionicu
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Održan Dan Europe, 9. svibnja 2019. više
  • Najava ograničenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više