Objava prezentacijskih materijala sa informativnih radionica

Tokom mjeseca rujna i listopada 2009 , Agencija za strukovno obrazovanje, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa održao je više informativnih radionica („info dana”) za potencijalne prijavitelje za sve tri grant scheme („Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje”, „Implementacija novih kurikuluma” i “ Regionalna mreža lokalnih obrazovnih institucija”). Radionice su održane u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru i Splitu. Sve prezentacije i dokumenti korišteni tokom tih radionica dostupni su na sljedećem linku:
 
 
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Objavljene I. izmjene Godišnjeg plana objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu više
  • Odluka o financiranju za poziv UP.03.2.1.05 Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Dodijeljeno 100 milijuna kuna za 28 projekata za razvoj, unapređenje i provedbu stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu više