Održane regionalne partnerske konzultacije za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.

 
U organizaciji Uprave za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva od 17. rujna do 2. listopada 2009. godine održane su regionalne partnerske konzultacije vezane za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala. Konzultacije su održane u 6 gradova diljem Republike Hrvatske. Serija predavanja započela je u Zadru i Splitu 17. i 18. rujna 2009. godine, te preko Rijeke, Čakovca i Bjelovara završila u Osijeku 2. listopada 2009. godine.
 
Više informacija kao i sve prezentacije koje su predstavljene na regionalnim partnerskim konzultacijama možete na www.mingorp.hr
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Dodijeljeno 100 milijuna kuna za 28 projekata za razvoj, unapređenje i provedbu stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu više
  • Uključite se u javne konzultacije o ESF potpori u području obrazovanja! više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više