Održana informativna radionica za grant-shemu „Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje˝

 
Dana 21. i 22. rujna 2009. Agencija za strukovno obrazovanje, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa (DEFCO), održala je u prostorijamaMinistarstva znanosti, obrazovanja i športa (Donje Svetice 38, Zagreb)informativne radionice (info-dane) za grant-shemu „Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje˝, EuropeAid/128940/M/ACT/HR, pod prioritetom 2, mjera 2.2, operacija 2.2.1, u sklopu 4. komponente IPA programa – Razvoj ljudskih potencijala.
Preostale dvije radionice za ovu grant-shemu održat će se u Osijeku 5. i 6. listopada 2009. (rok za prijavu sudjelovanja je 30. rujna 2009.) i u Petrinji 9. i 10. studenoga 2009. (rok za prijavu sudjelovanja je 30. listopada 2009.).
Sudjelovanje na radionicama možete potvrditi slanjem e-maila Project Manager-u za ovu grant-shemu - gđi Ireni Rožić Qeta (irena.rozic.qeta@aso.hr). Molimo, navedite nadnevak i lokaciju info-dana na koji se prijavljujete.

Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Održan Dan Europe, 9. svibnja 2019. više
  • Najava ograničenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više