Uža lista kandidata za natječaj za pružanje usluga

Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa pri ASO-u 04. kolovoza 2009. objavljuje užu listu kandidata za projekt „Implementacija novih kurikuluma“ EuropeAid/127473/D/SER/HR, Prioritet 3, Mjera 3.1, Operacija 3.1.3 unutar IV. IPA komponente Razvoj ljudskih potencijala.

Implementacija novih kurikuluma

Referenca: EuropeAid/127473/D/SER/HR

Dokument: Shortlist Notice
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Održan Dan Europe, 9. svibnja 2019. više
  • Najava ograničenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više