Uža lista kandidata za natječaj za pružanje usluga

Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa pri ASO-u 04. kolovoza 2009. objavljuje užu listu kandidata za projekt „Implementacija novih kurikuluma“ EuropeAid/127473/D/SER/HR, Prioritet 3, Mjera 3.1, Operacija 3.1.3 unutar IV. IPA komponente Razvoj ljudskih potencijala.

Implementacija novih kurikuluma

Referenca: EuropeAid/127473/D/SER/HR

Dokument: Shortlist Notice
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Dodijeljeno 100 milijuna kuna za 28 projekata za razvoj, unapređenje i provedbu stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu više
  • Uključite se u javne konzultacije o ESF potpori u području obrazovanja! više
  • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo više