Održana završna konferencija IPA projekta „Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“

U utorak 21. veljače 2012., u hotelu Regent Esplanade, u Zagrebu, održana je završna konferencija IPA projekta „Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“ koji se od 3. ožujka 2010. godine provodio u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Projekt je financiran je sredstvima EU u okviru IV. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA – Razvoj ljudskih potencijala, a ukupna vrijednost projekta iznosila je EUR 1.639.750.
Aktivnosti projekta provedene su s ciljem razvoja i modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj, a posebno sa svrhom pridonošenja razvoju osiguranja kvalitete te potaknuti razmjenu informacija o osiguranju kvalitete među dionicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Skupu su prisustvovali predstavnici Delegacije EU u Republici Hrvatskoj, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, strukovnih škola, visokih učilišta, te mnogobrojni domaći i strani stručnjaci.  
U suradnji Agencije i tima domaćih i međunarodnih stručnjaka na projektu razvijen je Hrvatski okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Struktura hrvatskoga okvira osiguranja kvalitete podijeljena je u 6 prioritetnih područja koja pokrivaju područja kvalitete iz navedenoga zakona, a kojima se trebaju baviti ustanove za strukovno obrazovanje. Svako prioritetno područje podijeljeno je u područja kvalitete koja su dalje definirana nizom kriterija kvalitete koji određuju standard i razinu aktivnosti i procesa u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
Ustanove za strukovno obrazovanje koristit će područja kvalitete i deskriptore uspješnosti za proces samovrjednovanja, kao i vanjski vrjednovatelji koji će obavljati posjete radi revidiranja kvalitete.
Na temelju tog Okvira razvijen je Priručnik za samovjrednovanje koji opisuje standardni postupak provedbe samovrjednovanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Priručnik je izrađen kao alat koji će koristiti ustanove za strukovno obrazovanje - stoga on ima praktičan pristup; pruža smjernice koje ustanove mogu odmah primijeniti.
Priručnik je prošao testiranje u pilot fazi u kojoj je sudjelovalo 24 srednje strukovne škole iz cijele Hrvatske, čije predstavnike ovdje i pozdravljam. Preporuke koje su nastale na temelju iskustava iz pilot-faze uzete su u obzir pri reviziji postupka samovrjednovanja. Stoga, Priručnik za samovrjednovanje predstavlja postupak koji je testiran u praksi i koji je izgrađen na iskustvima prikupljenima od strukovnih škola koje su sudjelovale u pilot-procesu.
Nadalje, kroz projekt, a po uzoru na najbolje prakse mnogih europskih zemalja, razvijena je on-line alat „E-kvaliteta“. Riječ je o internetskom alatu kojem se može pristupiti putem Agencijine internetske stranice i dio je Hrvatskog okvira za osiguranje kvalitete za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. E-Kvaliteta usko slijedi pristup razvoja Hrvatskog okvira za osiguranje kvalitete za strukovno obrazovanje i osposobljavanje kojim se vrjednuje uspješnost prema kriterijima kvalitete. Obuhvaća prioritetna područja i područja kvalitete koja su opisana u Okviru te pruža jednostavan način unošenja rezultata koristeći ljestvicu od 5 stupnjeva pri donošenju prosudbi.
U ovoj fazi e-Kvaliteta sadrži informacije iz 24 izvješća o samovrjednovanju što su ih podnijele strukovne škole koje su sudjelovale u pilot-fazi projekta.
Razvojem ovog alata Republika Hrvatska pridružila se drugim zemljama Europske unije u razvijanju alata koji služe kao podrška procesu samovrjednovanja kao i u provedbi načela Europskog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQARF-a).
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Donesena Odluka o financiranju operacije “Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih” više
  • Objavljene I. izmjene Godišnjeg plana objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu više
  • Odluka o financiranju za poziv UP.03.2.1.05 Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva više
  • Dodijeljeno 100 milijuna kuna za 28 projekata za razvoj, unapređenje i provedbu stručne prakse u visokom obrazovanju više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju više