Održana ETF-ova radionica u Torinu

U organizaciji Europske zaklade za stručnu izobrazbu (ETF-a) organizirana je u Torinu od 3. do 5. svibnja 2010. radionica na temu „Osnovne vještine za odrasle - modeli, moduli i treneri“, a koja je predviđena kao nastavak aktivnosti u okviru višegodišnjeg projekta zajedničkog učenja (The Mutual Learning project 2009-2011). Cilj je navedenog projekta okupiti stručnjake iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske kako bi rješavali zajedničke probleme.

 

Radionica je nastavak aktivnosti dogovorenih prilikom stručnog posjeta Hrvatskoj koji je održan u studenome 2009. godine. Tom je prilikom dogovorena razmjena  iskustava i rad na pitanjima od zajedničke važnosti na području: a) kvalifikacija, programa i certificiranja; b) treninga trenera za odrasle i c) motiviranja nekvalificiranih i niskokvalificiranih osoba.

 

Cilj je radionice bio predstaviti i raspraviti mogućnosti modela, modula i treninga trenera za programe osnovnih vještina za odrasle te da to bude priprema za istraživanje o razlozima nedovoljnog sudjelovanja polaznika u obrazovanju odraslih na razini svake države. 

 

Prvi je dan radionice nakon pozdrava i uvodnoga dijela organizatora uslijedila plenarna sjednica s raspravom o tome što podrazumijevamo pod pojmom osnovnih vještina za odrasle te što uključujemo u pojmove funkcionalna pismenost, osnovne vještine, ključne ili temeljne vještine.

 

Radionica je nastavljena predstavljanjem primjera dobre prakse iz zemalja sudionica projekta i gostiju izlagača. Prvi je bio predstavnik francuske Agencije za borbu protiv nepismenosti (ANLCI) koji je, među ostalim, pokazao kako se bore protiv tog problema u svojoj zemlji te razradio načine vrednovanja kompetencija u Francuskoj.

 

U poslijepodnevnim satima izlagači su bili Ivana Ramić iz Agencije za obrazovanje odraslih s prezentacijom o modulima koji su proizašli kao rezultat 5. komponente projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih; predstavnica Makedonije koja je predstavila drukčiji koncept modula koji je rezultat njihova projekta CARDS 2006 Cjeloživotno učenje te dr. Katarina Popović s beogradskog Sveučilišta koja je prezentirala IPA projekt „Druga prilika“ te stečeno iskustvo iz pilot projekta o opismenjavanju Roma.

 

Nakon rasprave, prvi je dan radionice završen izlaganjem predstavnice turskog Ministarstva obrazovanja koja je predstavila nacionalnu kampanju protiv nepismenosti „Majke i kćeri“.

 

Drugi dan radionice počeo je petim izlaganjem predstavnice Norveške o konceptima, politici i praksi vezanoj uz razvoj projekta o osnovnim vještinama. U svojem se izlaganju osvrnula na koncept osnovnih vještina, ključne kompetencije, pismenost te funkcionalnu pismenost, individualne ciljne kompetencije i kako su definirane, a sve u sklopu programa Osnovne vještine na poslu, izrađenog kao dijela Norveškog političkog okvira. Sudionicima su podijeljeni priručnici za dionike pod naslovom „Kako prilagoditi i testirati ciljne kompetencije“.

 

Budući da je to bila zadnja prezentacija vezana uz razumijevanje osnovnih vještina, nakon toga uslijedila je rasprava te zaključivanje koncepta (definicije), modela i modula vezanih uz ovu temu.

O temi treninga trenera odraslih do kraja dana izlagale su dvije predstavnice iz Norveške te iz Srbije, Hrvatske i Makedonije.

Najprije je predstavnica Norveške agencije za cjeloživotno učenje predstavila formalni trening trenera odraslih, koji se događa na sveučilišnoj razini, a potom i neformalni trening, odnosno seminare.

Predstavnica Srbije predstavila je sadržaj znanstvenog magisterija na Sveučilištu u Beogradu, a predstavnica Agencije za obrazovanje odraslih Jelena Matković trodnevni trening, odnosno edukacijske radionice usavršavanja nastavnika u obrazovanju odraslih, koji organizira Agencija u suradnji s dionicima.

Izlagačica iz Makedonije govorila je o treningu trenera koji je ostvaren u sklopu projekta Europske unije CARDS 2006 LLL, koji se provodi u Makedoniji.

Na kraju dana druga predstavnica Norveške izlagala je o načinima poučavanja, odnosno interaktivnom modelu – prezentirala je i pokazala model zasnovan na internetskoj platformi (LMS-u), a pokazano je kako riješiti problem igranja uloga te kako potaknuti motivaciju i praksu treninga osnovnih vještina odraslih (www.statvoks.no/interact/).

Nakon prezentacije, svi sudionici sudjelovali su u vježbi – radionici, što je uvelike pridonijelo cjelokupnoj koncepciji i izlaganju svih sudionika.

 

Treći dan radionice započeo je plenarnom sjednicom o motivaciji polaznika i razlozima zašto ne sudjeluju dovoljno u procesu obrazovanja odraslih te prijedlogom da se takvo istraživanje na dobrovoljnoj osnovi provede u državama sudionicama projekta. Predstavnici su se trebali izjasniti mogu li sudjelovati u takvom istraživanju i koja bi ga institucija provodila. Također je najavljena izrada publikacije ETF-a te su svi članovi radne skupine pozvani da svojim doprinosima sudjeluju u njezinoj izradi. Materijale će ETF postupno prikupljati, i to od rujna do kraja 2010. godine.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više