Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

U Narodnim novinama 50/10 od 23. travnja 2010., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih. Pravilnikom se dosadašnje javne isprave usklađuju s novim propisima te su najveće izmjene propisivanje svjedodžbi o završnome radu (nakon školovanja i nakon prekvalifikacije), kao i izmjena svjedodžbe o znanju stranog jezika.

Osnovni oblici javnih isprava (razredne svjedodžbe, svjedodžbe o završnome radu, svjedodžba o položenim predmetnim ispitima, uvjerenja o usavršavanju i osposobljavanju, svjedodžba o znanju stranog jezika te svjedodžbe o završenim razredima odnosno obrazovnim razdobljima u osnovnom školovanju)  iz ovog pravilnika tiskani su na obrascima od broja 0-O2 do 23-O2 i čine sastavni dio ovog pravilnika.

Pravilnik stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a obrasci će se moći nabaviti na način kao i do sada.

Kako bi što jednostavnije i brže naručili potrebnu andragošku dokumentaciju i obrasce javnih isprava, narudžbenicu Narodnih novina (na kojoj su i upute) možete preuzeti ovdje.

Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Prijave za IV. konferenciju za ravnatelje strukovnih škola više
  • Objavljeni su materijali sa 3. Dana strukovnih nastavnika više
  • Najava događanja: Treći Dani strukovnih nastavnika više
  • Iskaz interesa (pretprijave učenika) za natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. - produžen rok više
  • Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020. više