Peer learning activity (PLA) - Oslo, 22. – 24. ožujka 2010. godine

U organizaciji Europske komisije i VOX-a, norveške Agencije za cjeloživotno učenje, u Oslu je u od 22. do 24. ožujka održan tzv. „Peer learning activity“ (Aktivnost zajedničkog učenja) o temi osnovnih vještina. Sudjelovali su predstavnici vladinih i nevladinih institucija iz  Bugarske, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Francuske, Hrvatske, Irske, Italije, Lihtenštajna, Luksemburga, Mađarske, Malte, Nizozemske, Norveške, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Švedske, Velike Britanije te predstavnice EK-a i predstavnica ETF-a. Predstavnici Hrvatske bili su Matej Petranović iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ivana Ramić iz Agencije za obrazovanje odraslih.

 

Navedeni PLA dio je plana aktivnosti za 2010. godinu radne skupine za obrazovanje odraslih za provedbu Akcijskoga plana za obrazovanje odraslih „Uvijek je dobro vrijeme za učenje“.  Kao prvi korak plana rada za 2010. za osnovne vještine cilj mu je omogućiti promicanje i provedbu Akcijskoga plana putem razmjene iskustava i poticanja rasprave među predstavnicima država sudionica. Predviđeno je da PLA i njegovo završno izvješće osiguraju čvrst temelj za ostale aktivnosti predviđene planom rada za osnovne vještine koje su planirane u drugoj polovici 2010. godine. Također su uzeti u obzir i rezultati međunarodne konferencije CONFINTEA VI vezani uz pismenost.

 

Na osnovi upitnika koji su predstavnici zemalja sudionica trebali popuniti prije sudjelovanja, sastavljeno je popratno izvješće čiji je cilj bio pružiti sudionicima informacije o osnovnim vještinama na nacionalnoj/reginalnoj razini u zemljama sudionicama zajedno s kratkim opisom europskoga konteksta. Na zahtjev EK-a, zemlje sudionice PLA dostavile su podatke koji sačinjavaju veći dio izvješća, a odnosili su se na sljedeće četiri teme:

  • Sadržaj osnovnih vještine
  • Stručno usmjeravanje i osnovne vještine
  • Usavršavanje nastavnika za osnovne vještine
  • Procjena osnovnih vještina.

 

Europski kontekst

U zadnjem je desetljeću pitanje osnovnih vještina bila jedna od važnijih tema u raspravama o obrazovanju i izobrazbi na europskoj razini.  U Memorandumu o cjeloživotnom učenju 2000. zahtijevalo se da „nove osnovne vještine budu za sve“ i jamče stalan pristup učenju s ciljem stjecanja i obnavljanja vještina potrebnih za neprekidno sudjelovanje u društvu znanja. U njemu je istaknuta i važnost tradicionalnih osnovnih vještina, primjerice, pismenost i matematička pismenost, te su utvrđene nove osnovne vještine - računalne vještine, strani jezici, tehnološka kultura, poduzetništvo i socijalne vještine.

 

U spomenutom popratnom izvješću prikaz stanja po državama sudionicama pokazao je da svaka od njih ima različit pristup vezan uz pitanja sadržaja osnovnih vještina, stručno usmjeravanje, usavršavanje nastavnika za osnovne vještine i procjenu osnovnih vještina.   Teme koje obuhvaća pojam osnovne vještine razlikuju se u državama sudionicama, po pitanju raspona i sadržaja tema koje su obuhvaćene tim pojmom i po pitanju načina na koji je razvijena politika osnovnih vještina u tim državama. 

 

U zaključku popratnog izvješća navodi se da se stalan problem siromaštva i socijalne isključenosti kojoj su izložene mnoge odrasle osobe bez kvalifikacija u Europi može riješiti tako da javne vlasti i ostali dionici poduzmu mjere pomoću kojih bi tim građanima omogućili stjecanje osnovnih vještina.

 

Primjeri dobre prakse

VOX - Norveška Agencija za cjeloživotno učenje - jedan od organizatora PLA, pokrenuo je 2006. godine „The Basic Competence in Working Life Programme“ (Program osnovnih kompetencija u radnom vijeku) - nacionalnu inicijativu koja je usmjerena na osposobljavanje za osnovne vještine na radnome mjestu i izvan njega, a u svrhu poboljšanja zapošljivosti polaznika. Cilj je ovoga programa pružiti odraslima mogućnost stjecanja osnovnih vještina koje su im potrebne kako bi pratili potražnju i promjene u modernome radnom vijeku i civilnom društvu, a usmjeren je na vještine čitanja, pisanja, matematičke pismenosti i digitalne vještine. Svako javno ili privatno poduzeće u Norveškoj može podnijeti zahtjev za financiranje u sklopu navedenoga programa.

 

VOX je pokrenuo i Europsku mrežu osnovnih vještina, inicijativu koja je prvobitno proizašla iz Radne skupine EK-a za provedbu Akcijskoga plana za obrazovanje odraslih. Članovi Radne skupine, predstavnici obrazovnih vlasti svih država sudionica u Programu cjeloživotnog učenja, složili su se da bi trebalo uspostaviti mrežu koja bi pridonijela europskim i nacionalnim politikama za poboljšanje osnovnih vještina među odraslima. Dogovoreno je da bi se novom inicijativom trebala kreirati mreža koja bi se sastojala od nacionalnih mreža, a obrazovne vlasti zemalja članica trebale su imenovati relevantne institucije koje bi predstavljale svoje nacionalne formalne ili informalne mreže na tom području. VOX će biti odgovoran za rukovođenje aktivnostima u prvoj godini postojanja mreže.

 

Mreža će u početku biti usredotočena na glavne osnovne vještine: pismenost, matematičku pismenost, digitalne kompetencije i usmenu komunikaciju. Na popis će biti moguće dodati i druge osnovne vještine nakon što mreža ustali svoj program aktivnosti.

 

Prve dvije godine postojanja mreža će djelovati putem dva glavna instrumenta: internetske stranice basicskills.eu i godišnje konferencije, koja će ove godine imati ulogu pokretanja same mreže, a predviđena je za 2. lipnja u Oslu.  

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više