Puni se baza podataka Agencije za obrazovanje odraslih

Nakon završetka provedbe trening seminara i obuke administratora u rujnu 2009. godine, ustanove za obrazovanje odraslih započele su s unosom traženih podataka u aplikaciju za pristup bazi podataka Agencije za obrazovanje odraslih.

Ukupno je 350 ustanova s područja cijele Republike Hrvatske koje su pristupile bazi podatka do 12. siječnja 2010. godine. Od toga najveći broj (78) odnosi se na ustanove s područja Grada Zagreba.

Aplikacija za pristup bazi podataka zamišljena je kao mjesto komunikacije između ustanova za obrazovanje odraslih i Agencije. Preko softvera ustanove mogu izravno poslati upite te u skorijoj budućnosti slati programe za dobivanje stručnog mišljenja. Također, bit će omogućeno i prijavljivanje na stručna usavršavanja te vođenje evidencija o svim seminarima i usavršavanjima andragoških djelatnika.

Trenutačno je u razvoju i modul koji će omogućiti vođenje andragoške dokumentacije, a podaci uneseni u aplikaciju automatski će se povlačiti te će se time izbjeći unos istih podataka.

Ovim putem još jedanput pozivamo sve ustanove, koje se još nisu odazvale i ispunile svoju zakonsku obvezu prema Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 17/07) i Pravilniku o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN 129/08), da to učine u što kraćem roku.  Podatke je potrebno unositi u sve kategorije aplikacije, posebice u kategoriju Polaznici, s obzirom na to da je dosad u tu kategoriju uneseno manje podataka u usporedbi s ostalim kategorijama.

Popis ustanova koje su pristupile aplikaciji i nalaze se u evidenciji Agencije te su vidljive u javnom dijelu baze podataka, možete pronaći u Excelovoj tablici ovdje.

Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Prijave za IV. konferenciju za ravnatelje strukovnih škola više
  • Objavljeni su materijali sa 3. Dana strukovnih nastavnika više
  • Najava događanja: Treći Dani strukovnih nastavnika više
  • Iskaz interesa (pretprijave učenika) za natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. - produžen rok više
  • Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020. više