POZIV ZA UNOS PODATAKA U BAZU PODATAKA AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Agencija za obrazovanje odraslih održala ja 10 trening seminara u Zagrebu pod nazivom Upotreba aplikacije za pristup bazi podataka Agencije za obrazovanje odraslih za Zagrebačku županiju i Grad Zagreb na kojima je sudjelovalo 76 administratora.


Trening seminari održani su:

  • 1. rujna (dva trening seminara) za Zagrebačku županiju i
  •  2. rujna (dva trening seminara), 4. rujna (dva trening seminara), 7. rujna (dva trening seminara) i 8. rujna (dva trening seminara) za Grad Zagreb.

Završetkom ciklusa seminara ostvareni su svi preduvjeti za početak unosa podataka.

Pozivaju se sve ustanove koje su dobile svoje korisničke račune da započnu s punjenjem baze podataka Agencije za obrazovanje odraslih, a ustanove koje nisu dobile obavijest o korisničkom računu mogu se prijaviti na e-poštu baza@aoo.hr.

Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Produžen je Javni poziv trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Odluka o izboru dobitnika nagrade "Maslačak znanja"za postignuća u učenju odraslih osoba više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDAVAČA NA STRUČNIM SKUPOVIMA ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU DOMAĆIH PREDAVAČA NA ZAJEDNIČKIM OPĆIM PREDAVANJIMA I SEKTORSKIM PREDAVANJIMA/RADIONICAMA NA 3. DANIMA STRUKOVNIH NASTAVNIKA više
  • JAVNI POZIV TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, USTANOVAMA, OBRTIMA I DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMA ZA ORGANIZACIJU STRUČNOGA SKUPA ZA USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA više