UPUTE ZA IZRADU PROGRAMA

Slijedom brojnih upita i u skladu sa stručnom i savjetodavnom djelatnošću Agencije za obrazovanje odraslih, izradili smo UPUTE ZA IZRADU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA i ogledni PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA.

Upute i program temeljeni su na metodologiji razvijenoj kroz komponentu 4 projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih. Namjera nam je pomoći ustanovama pri izradi programa u postupku dobivanja pozitivnog stručnog mišljenja Agencije.

Ustanove koje izrade program/e obrazovanja prema uputama, Agenciji šalju program/e i zahtjev za stručnim mišljenjem ( na kojem su navedeni e-mail adresa ustanove, osoba i telefon za kontakt ). To mogu učiniti poštom na adresu Savska cesta 41/1, Zagreb ili na e-mail: programi@aoo.hr

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više