Predstavljena knjiga Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih

U sklopu IV. međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih u Šibeniku predstavljena je knjiga Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih, u izdanju Agencije za obrazovanje odraslih. O knjizi su govorili v. d. ravnatelja Agencije za obrazovanje odraslih Mile Živčić, koji je naveo razloge zbog kojih je knjiga nastala, objasnio kako je tekao rad na knjizi te iznio planove za izradu nastavka, a članovi uredništva dr. sc. Milan Matijević i mr. sc. Tihomir Žiljak govorili su podrobnije o sadržaju knjige.

U knjizi su obrađene dvije međunarodne organizacije, Vijeće Europe i Europska unija, te su predstavljene obrazovne politike tih organizacija, odnosno onaj dio tih politika koji se odnosi na obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje. Drugi je dio knjige pojmovnik koji sadrži temeljne pojmove politika obrazovanja odraslih. Posljednji dio knjige su ključni dokumenti Vijeća Europe i Europske unije u području obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja, a objavljeni su usporedno na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nakon ovog, prvog dijela, planira se izrada nastavka knjige Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih, koji će se baviti sljedećim organizacijama – UN, UNESCO, Međunarodna organizacija rada, Svjetska banka, OECD.Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih (.pdf, 1,55 MB)

Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Najava događanja: Treći Dani strukovnih nastavnika više
  • Iskaz interesa (pretprijave učenika) za natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. - produžen rok više
  • Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020. više
  • SVEČANO OTVORENJE 13. TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA više
  • Započele su prijave za sudjelovanje na 3. Danima strukovnih nastavnika više