Održana Uvodna konferencija ETF-a Mutual learning project u Torinu

U organizaciji Europske zaklade za stručnu izobrazbu (ETF-a) održana je u Torinu od 5. do 6. svibnja Uvodna konferencija o projektu zajedničkog učenja (The Mutual Learning project – MLP). Sudjelovali su predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske.

Projekt zajedničkog učenja (u daljnjem tekstu MLP) nova je trogodišnja inicijativa, temeljena na otvorenoj metodi koordinacije - instrumentu Europske komisije kojem je cilj utvrditi skup politika i nastojati pridobiti države članice EU-a da provode dogovorene mjere na područjima za koja su odgovorne nacionalne vlade i na kojima EU nema ili ima jako malo pravnih ovlasti. Jedno je od takvih područja obrazovanje. Metoda otvorene suradnje temelji se na „mekanim“ mehanizmima suradnje, kao što su smjernice i pokazatelji, određivanje mjerila i razmjena iskustava i dobre prakse.

 Cilj je ETF-ova projekta pružiti mogućnosti učenja među donositeljima odluka i stručnjacima iz područja koja su od zajedničke važnosti: 

  • Obrazovanje odraslih
  • Kvaliteta i osiguranje kvalitete na području strukovnog obrazovanja
  • Strukovno obrazovanje na razini tercijarnog obrazovanja

.To će biti omogućeno osnivanjem takozvanih zajednica prakse (eng. Community of practice), u kojima su kreatori politike i stručnjaci. Riječ je o forumu za učenje na kojem motivirani i stručni sudionici razmjenjuju specifičnu praksu te zatim rade na poboljšanju. Zajedničkim radom razvijaju nove procedure, modele i alate koje dijele sa širom zajednicom.

 Ovaj trogodišnji projekt trebao bi ostvariti sljedeće rezultate:

1. Zajednice prakse ustanovile su ključne izazove vezane uz sljedeća tri područja: razvoj i osiguranje kvalitete, profesionalno usavršavanje na tercijarnoj razini te obrazovanje odraslih. Također promiču aktivnosti kojima će omogućiti promjene u svojoj zemlji;

2. Poboljšani su kapaciteti ključnih dionika u kreiranju politike regionalnim povezivanjem te u odražavanju iskustva i prakse EU-a i drugih država u kreiranju nacionalne politike;

3. Izrađeni su dokumenti, izvješća i zaključci iz gore navedena tri područja u zemljama jugoistočne Europe;

4. Izrađene su tri regionalne analize provedenih rasprava o temi razvoja i osiguranja kvalitete, profesionalnog usavršavanja na tercijarnoj razini te obrazovanja odraslih u jugoistočnoj Europi te preporuke za nacionalna ulaganja i donacije;

5. Ključni dionici upoznati su s razvojem u EU i s dokumentima iz područja obrazovanja i izobrazbe putem redovitih ažuriranja informacija te na druge načine;

Ključni rezultati komponente „Obrazovanje odraslih“:

- razvijen je analitički okvir kako bi se napravila analiza potražnje i financijskog kapaciteta poslodavaca, (skupina) pojedinaca i vlada na području obrazovanja odraslih te pitanja ponude u pojedinoj zemlji

- zemlje su razmotrile potražnju za uslugama obrazovanja odraslih i pitanja ponude; prepoznale su prepreke promjenama te održive ciljeve i strategije politike

- na razini države razrađene su i pružene informacije o novim smjernicama. Pokrenuta je rasprava o razvoju na području obrazovanja odraslih u koju su uključeni brojni dionici.

 Tijekom konferencije organizirano je niz plenarnih sjednica i radionica u sklopu navedenih komponenata, a unutar svake od njih sudionici su podijeljeni u tri podskupine.

Stručnjaci koji su sudjelovali na radionicama komponente „Obrazovanje odraslih“ podijeljeni su u podskupine koje će se baviti sljedećim temama:

1. Ispitivanje potreba za obrazovanjem i uslugama savjetovanja (treniranje) za mikropoduzeća i mala poduzeća

2. Nezaposleni tražitelji posla - kako ih motivirati i aktivirati / Učinkoviti programi izobrazbe za tržište rada

3. Funkcionalna pismenost odraslih / osnovna i prva kvalifikacija za strukovne vještine: modeli i moduli.

 Konferencija je završila plenarnom sjednicom na kojoj je zaključeno kako je potrebno izraditi konačan akcijski plan, odrediti specifična pitanja na kojima će zajednice prakse raditi, odnosno na njih dati odgovore te istražiti daljnju inicijativu. Projekt će imati svoju internetsku stranicu, a prije ljeta potrebno je dovršiti njegovu konačnu verziju te osnovati radne skupine, odnosno zajednice prakse. Za to će biti zadužen ETF, koji će do početka lipnja doraditi i svim sudionicima dostaviti konačan akcijski plan te obavijest o daljnjim koracima.

 U izaslanstvu Republike Hrvatske sudjelovalo je osam imenovanih predstavnika koji će biti uključeni u radne skupine unutar sve tri komponente. Među njima je i djelatnica Agencije za obrazovanje odraslih.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više