Vijeće Europske unije prihvatilo Strateški okvir za europsku suradnju u području obrazovanja i usavršavanja

Vijeće Europske unije prihvatilo je 14. svibnja 2009. godine Strateški okvir za suradnju između zemalja članica u reformi sustava obrazovanja i usavršavanja, koji je Europska komisija predstavila u prosincu 2008. godine.

Ideja razvoja strategije potaknuta je time da društvo stari te da nedostaje konkurencije na tržištu. Činjenica da se tržište razvija upozorava na potrebu za osnaživanjem kompetencija koje će u budućnosti biti potrebne za konkurentnost na tržištu rada.

U razdoblju ekonomske krize koja utječe na sva područja, iznimno je važno nastaviti ulagati u obrazovanje jer time ulaže u budućnost.

Europska komisija ističe prioritete za sljedeće razdoblje te predlaže bolje alate za postizanje željenih rezultata.

Komisija predlaže da težište napora za europsku suradnju u području obrazovanja i usavršavanja do 2020. godine bude u sklopu četiri strateške mjere:

1. Pridonijeti da cjeloživotno učenje i usavršavanje te mobilnost polaznika/ica  obrazovnih programa postanu stvarnost

Cjeloživotno učenje i usavršavanje odnose se na učenje od predškolskog uzrasta do mirovine. Napredak se vidi u području priznavanja kvalifikacija te uspostave Europskoga kvalifikacijskog okvira. Daljnje poboljšavanje priznavanja kvalifikacija, posebice neformalnog i informalnog učenja, pridonijet će većoj mobilnosti polaznika/ica i zaposlenika/ica.

2. Poboljšati kvalitetu i učinkovitosti podučavanja, usavršavanja i učenja

Glavni zadatak je osigurati da svatko može razviti ključne kompetencije, što će pomoći u daljnjem napredovanju Europe na svjetskoj obrazovnoj sceni. Kvaliteta nastavnika i cjelokupnog obrazovnog osoblja ključni je element u obrazovanju učenika, stoga se treba posvetiti posebna pozornost toj profesiji.

3. Podupirati jednakost građana

Politike cjeloživotnog učenja i usavršavanja moraju biti dostupne svim građanima bez obzira na godine, spol ili socijalno-ekonomski status kako bi građani razvijali kompetencije potrebne za konkurentnost na tržištu rada.

4. Podupirati inovativnost i kreativnost, uključujući i poduzetnički duh, na svim razinama obrazovanja i usavršavanja

Godina 2009. Europska  je godina inovativnosti i kreativnosti. Inovativnost i kreativnost temeljni su čimbenici stvaranja poduzeća te sposobnosti Europe da se suoči s međunarodnim razvojem. Trajni je cilj podržavati obrazovanje, istraživanje i inovacije.

Navedene mjere trebaju se integrirati u osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, profesionalno usavršavanje te obrazovanje odraslih. Cjeloživotno učenje i usavršavanje temelj su za ostvarivanje ovih mjera te se suradnja u okviru obrazovanja treba usredotočiti na njih od 2009. do 2020. godine.

Europski sustavi obrazovanja i usavršavanja moraju biti reformirani kako bi što bolje pomogli građanima pri traženju zaposlenja te kako bi pomogli poduzećima pri odabiru osoblja koje će pomoći u inovativnosti i kreativnosti. Potrebno je udvostručiti napore da bi rezultati bili vidljivi. Zemlje članice trebaju nastaviti suradnju, razmjenu iskustava te primjenu strategija za napredak u području cjeloživotnog učenja i reformu svojih sustava.

Povjerenik Europske komisije za obrazovanje i kulturu Ján Figel' izjavio je: „Treba paziti da trenutačna gospodarska kriza ne odvrati našu pozornost od potrebe za uspostavljanjem dugoročnih politika obrazovanja i usavršavanja. Današnji izbori pomoći će nam da se suočimo s budućim izazovima. Planovi Europske komisije dat će novi polet našoj suradnji u okviru obrazovanja i usavršavanja na način da ćemo nastaviti odlučno pridonositi gospodarskom napretku i ostvarivanju našeg strateškog cilja - rasta i zapošljivosti u Europi.“

Obrazovanje i usavršavanje ostaju ključni čimbenik u povećanju zapošljivosti, socijalne uključenosti i aktivnosti građana.

Strateški okvir za europsku suradnju u području obrazovanja i usavršavanja
Priopćenje za javnost

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više