Ispitivanje potreba za stručnim usavršavanjem

Agencija za obrazovanje odraslih provela je ispitivanje o potrebama i izgradnji mehanizama za suradnju i potporu institucijama obrazovanja odraslih u sklopu stručnih usavršavanja za ravnatelje i voditelje obrazovanja u ustanovama za obrazovanje odraslih. Upitnik je distribuiran u radnim materijalima, a u elektroničkom obliku bio je dostupan na internetskoj stranici Agencije. Ponuđeno je 19 tematskih područja edukacije, a ispitanici su ocjenama od 1 do 5 vrednovali važnost, poznavanje i potrebu za potporu Agenciji u obradi tih sadržaja.

Na seminarima je podijeljeno 540 upitnika, od kojih se vratio neznatan broj. Nakon ponovljenog poziva ustanovama, prikupljeni su podaci iz 124 ustanove, što uzorak čini reprezentativnim, iako je ukupni odaziv nizak (23%). Provedena je deskriptivna analiza u sklopu Odsjeka za stručno osposobljavanje i usavršavanje, a kvantitativni rezultati za relevantna područja usavršavanja prikazani su u tablici 1.

Analiza rezultata pokazuje dominaciju dvaju područja: suradnja s EU institucijama i korištenje EU fondova te planiranje i programiranje nastave za odrasle. Ispitanici u visokom postotku (više od 80%)  izražavaju potrebu za stručnim usavršavanjem u ovom području. Planiranje i programiranje nastave za obrazovanje odraslih rangirano je na 6. mjestu procjene poznavanja predloženih sadržaja, a iznad njega su andragoška znanja i vještine (80%), evaluacija rada odraslih (81%) te timski rad, motivacija i vođenje zaposlenika (81%).

Ispitanici procjenjuju da im je najviše važno (95%) područje stručnih znanja i vještina potrebnih za održavanje nastave. To se područje nalazi na 1. mjestu procjene poznavanja, no unatoč visokim vrijednostima, očekuje se potpora Agencije u daljnjim edukacijskim seminarima.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više