ŠIBENIK: Početak obrazovne kampanje u sklopu projekta Europske unije CARDS 2004 Obrazovanje odraslihDana 5. veljače 2009. počinje provođenje obrazovne kampanje u Šibensko-kninskoj županiji, a to je prvo od četiri regionalna središta u kojima će se provoditi kampanja kako bi se podignula svijest u javnosti o potrebi cjeloživotnog učenja i predstavila obrazovna ponuda regije.

Projekt CARDS 2004 Obrazovanje odraslih provodi se u suradnji s Agencijom za obrazovanje odraslih, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Delegacijom Europske komisije u Republici Hrvatskoj. Projekt je počeo 3. rujna 2007. godine, a planira se provesti u 20 mjeseci.

Provodi se u šest komponenata, čiji su ciljevi sljedeći:

 

  1. ojačati okvir za učinkovit razvoj i provedbu strategije obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskoma na bazu podataka, šire institucionalne i ljudske kapacitete te relevantne mehanizme financiranja
  2. poticati sustavnu prilagodbu i modernizaciju programa osposobljavanja i pružatelja usluga te programe osnovnih vještina za odrasle s niskom razinom kvalifikacije
  3. povećati javnu svijest o potrebi  cjeloživotnog učenja te osigurati visoku razinu sudjelovanja u obrazovanju odraslih.

 

Jedna je od aktivnosti projekta unutar 6. komponente provođenje obrazovne kampanje o važnosti učenja. Kampanja će se provoditi u Šibeniku, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.

 

Aktivnosti provedbe obrazovne kampanje planirane su u suradnji sa socijalnim partnerima i ostalim dionicima obrazovanja odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Savezom samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva te Hrvatskom udrugom za cjeloživotno učenje.

 

U suradnji sa Šibensko-kninskom županijom i Gradom Šibenikom organizirat će se okrugli stol pod nazivom „Dodaj znanje iskustvu“ i Sajam obrazovanja odraslih s ponudom programa obrazovanja obrazovnih ustanova u županiji, namijenjenih gospodarstvu.

Program aktivnost možete preuzeti ovdje:

Okrugli stol – ”Dodaj znanje iskustvu” - 5. veljače 2009.

Sajam obrazovnih ustanova - 5. veljače 2009.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više