U Splitu održan trening seminar „Korištenje aplikacije za pristup bazi podataka Agencije za obrazovanje odraslih“

U okviru svoje stručno-savjetodavne djelatnosti Agencija za obrazovanje odraslih, u suradnji s projektnim timom CARDS 2004 Obrazovanje odraslih, održala je 24. studenoga 2008. godine jednodnevni trening seminar. Tema je bila „Korištenje aplikacije za pristup bazi podataka Agencije za obrazovanje odraslih“, a održan je u Graditeljskoj obrtničkoj i grafičkoj školi u Splitu.

Pozivu su se odazvala 32 pružatelja usluga obrazovanja odraslih s područja Splitsko-dalmatinske županije. Cilj je ovog trening seminara upoznati sudionike o radu aplikacije za pristup bazi podataka kao pripremu za pilot testiranje aplikacije u spomenutoj županiji.

Pilot testiranje počinje 1. prosinca 2008. godine. Sastoji se od dvije faze. Prva faza završit će treći tjedan u prosincu. Tada će se pristup bazi privremeno zatvoriti kako bi se napravila evaluacija rezultata testiranja, otklonili svi zabilježeni nedostatci te u skladu s time nadopunio korisnički priručnik. Druga faza pilot testiranja počinje drugog tjedna u siječnju 2009. godine, kad aplikacija za pristup bazi podataka ponovno bude dostupna za daljnje testiranje, te traje do 1. veljače 2009. godine. Nakon toga slijedi vrednovanje rezultata te uvođenje potrebnih promjena ili dodataka bazi i korisničkom priručniku.

Cilj je ovog testiranja dobiti sveobuhvatnu povratnu informaciju o aplikaciji za pristup bazi podataka, čime će njezina upotreba olakšati obavljanje svakodnevnih radnih zadaća.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više