Objavljeni pravilnici proizašli iz Zakona o obrazovanju odraslihDana 10. studenoga 2008. u Narodnim novinama 129/08 objavljeni su pravilnici proizašli iz Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07).

 

Riječ je o sljedeća četiri pravilnika:

 
1.
Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih,
2.
Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih,
3.
Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije,
4.
Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih.

 

Slijedom toga obavještavamo da će Agencija za obrazovanje odraslih održati seminar za ravnatelje i voditelje obrazovanja u ustanovama za obrazovanje odraslih u prvoj polovici prosinca 2008. godine na temu primjene pravilnika u praksi. 

 

O detaljima seminara ustanove će biti pravodobno obaviještene.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više