Obilježen Međunarodni dan pismenosti

Agencija za obrazovanje odraslih u povodu Međunarodnog dana pismenosti 8. rujna održala je tribinu o temi „Pojam pismenosti u 21. stoljeću“. Tribina održana u Europskom domu u Zagrebu okupila je više od 60 sudionika - predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Vijeća za obrazovanje odraslih, Agencije za mobilnost i EU programe, Agencije za odgoj i obrazovanje, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog andragoškog društva, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i ostalih dionika sustava obrazovanja odraslih.

„Pismenost je jedan od najvećih izazova našeg društva jer bez nje ne možemo podizati niti elementarne, a kamoli kompleksnije društvene i gospodarske razine. Bez obzira na to kako definiramo pismenost, potrebno je naglasiti da je ona samo jedan od segmenata cjeloživotnog učenja i kao takva jedan je od preduvjeta za stvaranje društva znanja, razvoja tolerancije, multikulturalnosti i, u konačnici, uspješnije sudjelovanje na tržištu rada“, zaključio je ovom prigodom Mile Živčić, v. d. ravnatelja Agencije za obrazovanje odraslih.

Kako je naglašeno na tribini, velika promjena u definiranju pismenosti u Hrvatskoj učinjena je u studenome 2004. godine, kada je Vlada Republike Hrvatske prihvatila Strategiju obrazovanja odraslih. U njoj je prvi put istaknuto novo shvaćanje „pismenosti 21. stoljeća“, koje uz vještine pisanja, čitanja i računanja, uključuje i osposobljenost za čitanje s razumijevanjem, vještine komuniciranja, znanja stranih jezika i korištenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, koje omogućuju kvalitetno razumijevanje prirodnih i društvenih zbivanja, osposobljenost za rješavanje problema, vještine i spremnosti za timski rad, prihvaćanje drugih i drugačijih te osposobljenost za trajno učenje. Ova je definicija mnogo šira od definicije prihvaćene u kontekstu projekta „Za Hrvatsku pismenosti: Put do poželjne budućnosti“, koja ističe da niti jednoj osobi ne može biti uskraćena mogućnost da stekne osnovno obrazovanje, odnosno funkcionalnu pismenost, izjednačavajući tako pismenost sa stjecanjem formalnog (osnovnog) obrazovanja.

U praksi, međutim, prevladava shvaćanje pismenosti kao sposobnosti čitanja, pisanja i (povremeno) računanja, kombinirano s definiranjem pismene osobe kao one koja je završila osnovno obrazovanje. Tako je za potrebu projekta „Za Hrvatsku pismenosti: Put do poželjne budućnosti“ broj osoba u Hrvatskoj koje se smatraju nepismenima definiran kao broj osoba starijih od 15 godina, koje nisu završile osnovno obrazovanje. Druga pak definicija pismenosti korištena za aktualni popis stanovništva opisuje pismenu osobu kao osobu „sa ili bez škole ako može pročitati i napisati sastavak u vezi sa svakidašnjim životom, odnosno koja može pročitati i napisati pismo bez obzira na kojem jeziku ili pismu može čitati, odnosno pisati“, što odgovara UNESCO-ovoj definiciji funkcionalne pismenosti, ali ne i definiciji „pismenosti 21. stoljeća“, kako je ona shvaćena u Strategiji obrazovanja odraslih.

Upravo zbog ovakvih razlika u načinu definiranja pismenosti smatramo da je važno nastaviti i proširiti raspravu o tome. Pridodamo li tome i to da odabir službene definicije pismenosti određuje i kreiranje obrazovnih politika, razumijevanje pojma pismenosti i načina na koji se pismenost definira postaju iznimno važni.

 

 

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ŠKOLA DOMAĆINA ZA DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA - WORLDSKILLS CROATIA 2020. U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više