Projekt „Ulaganje u obrazovanje za deficitarna zanimanja“

Jedna je od prioritetnih aktivnosti Agencije za obrazovanje odraslih sudjelovanje i poticanje suradnje u provedbi programa i projekata vezanih uz područje obrazovanja odraslih. Načelo cjeloživotnog učenja, koje promiče Agencija, vezuje se uz postizanje veće konkurentnosti i trajne zapošljivosti te društvene uključenosti i aktivnoga građanstva.

Strategija obrazovanja odraslih predviđa, kao jednu od mjera aktivne politike tržišta rada, obrazovanje i osposobljavanje te prekvalifikaciju nezaposlenih osoba kako bi se smanjila strukturna neusklađenost ponude i potražnje za radnom snagom. Na ovaj način osigurala bi se tražena deficitarna zanimanja te bi nezaposlene osobe postale konkurentne na tržištu rada.

U drugoj polovici 2008. godine Agencija za obrazovanje odraslih pokreće projekt „Ulaganje u obrazovanje za deficitarna zanimanja“, čiji je cilj uskladiti potrebe tržišta rada s obrazovnom strukturom u Vukovarsko-srijemskoj, Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Postoji mogućnost proširenja projektnih aktivnosti na druge županije koje bilježe visok postotak nezaposlenosti.

Projekt je namijenjen osobama koje su radno sposobne, a žele se obrazovati za zanimanja koja su određena kao deficitarna, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i njegovih područnih ureda.
Operativna provedba projekta počet će u rujnu 2008. godine u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja na razini Republike Hrvatske, s težištem na području tri ciljne županije - Vukovarsko-srijemske, Ličko-senjske i Šibensko-kninske, odnosno gradova Vukovara, Gospića i Knina.

Agencija će na temelju postavljenih kriterija odabrati ustanove kojima će financirati programe osposobljavanja i prekvalifikacije za deficitarna zanimanja.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više