Seminar Upotreba logičke matrice

U organizaciji Agencije ERI SEE (European Reform Initiative for South Eastern Europe) održan je regionalni seminar "Upotreba logičke matrice – sredstva za uspješnu međunarodnu suradnju na područjima obrazovanja i osposobljavanja" u Beogradu 7. i 8. svibnja 2007. godine, na kojem su sudjelovale djelatnice Agencije za obrazovanje odraslih - Tina Šarić, prof., Anita Leko, prof. i Nives Pokrajčić, prof.

Taj seminar, četvrti u nizu, dio je ERI SEE-ovih mjera izgradnje kapaciteta za sudjelovanje u programima Europske zajednice u obrazovanju i osposobljavnju. Kontinuitet je radionica o upravljanju projektnim ciklusom, a usmjeren je na razumijevanje i procjenu vanjskih utjecaja na projekte i pokazatelje napretka važnih za nadgledanje provedbe projekta i njegovih postignuća.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici Rumunjske, Moldavije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Slovačke i Hrvatske.

Seminar je otvorila gđa. Aspasja Hadžišće, izvršna direktorica Agencije ERI SEE. Za radionice i predavanja u većem dijelu bio je zadužen gospodin Ton Farla, nizozemski stručnjak koji ima 30-godišnje iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom.

Uspostavljeni su kontakti i moguća buduća suradnja s predstavnicima nacionalnih agencija za provedbu LL programa.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • HEP dodjeljuje 129 stipendija učenicima i studentima više
  • Javni poziv za prijavu domaćih predavača na zajedničkim i sektorskim predavanjima/radionicama na 4. Danima strukovnih nastavnika više
  • STRUČNI SKUPOVI ZA PRIPRAVNIKE - NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • SVEČANA DODJELA RJEŠENJA O NAPREDOVANJU / PONOVNOM IZBORU U ZVANJE više
  • VODITELJI MEĐUŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA - SVI SEKTORI više