Regionalni forum: „Učinci pristupanja Europskoj uniji u području obrazovanja“

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 18. svibnja 2007. održan je regionalni forum: „Učinci pristupanja Europskoj uniji u području obrazovanja: hrvatska očekivanja i irska iskustva.

Forum je organizirao Institut za međunarodne odnose (IMO) i Sveučilište u Rijeci i prvi je u nizu od tri regionalna foruma u sklopu projekta EU IMPACT -Akademska mreža za komuniciranje integracijskih učinaka u Hrvatskoj, koji se provodi u sklopu programa PHARE 2005./2006.

Glavni cilj regionalnog foruma u Rijeci bio je pokrenuti raspravu o očekivanim učincima pristupanja Hrvatske u EU u području obrazovanja imajući u vidu iskustva Irske kao države članice.

U sklopu foruma održana su predstavljanja o temi učinaka uspješnog vođenja pregovaračkog procesa (prof. dr. sc. Pero Lučin), nacionalnog kvalifikacijskog okvira (prof. dr. sc. Mile Dželalija), nacionalnoga kurikuluma (dr. sc. Dijana Vican), hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda (dr. sc. Nevio Šetić), mobilnosti - u sklopu izlaganja o mobilnosti predstavljen je rad Centra za mobilnost i EU programe (prof. Tina Šarić), europske integracije, gospodarskog rasta i autonomije sveučilišta (mr. sc. Ninoslav Šćukanec), informacijama o izvorima EU u području obrazovanja: Portal Enter Europe (dr. sc. Ana Maria Boromisa te učinaka članstva u Eruopskoj uniji na obrazovni sustav -irska iskustva (Tom Boland).

Osnovna poruka irskog predstavnika jest da je najvažnije povećati ulaganja u obrazovanje. Irska je od sveukupnog novca koji je dobiven od EU, 30% uložila u obrazovanje, što se pokazalo dobitnim rješenjem jer je zamijećen znatan uzlet u ekonomskom rastu, koji se pripisuje upravo njihovim ulaganjem u obrazovanje.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
  • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
  • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više